PDF

Ver a portada de hoxe

de actualidade
Liliane Bettencourt Liliane Bettencourt
 
Votacion: 
2 (1 voto)
España 2

O Comité de Bioética propón prohibir a xestación subrogada

"En garantía da dignidade da muller e do neno" pide acabar con esta práctica no mundo

Mellizos lucenses obtidos por xestación subrogada. XESÚS Ponche

Mellizos lucenses obtidos por xestación subrogada. XESÚS Ponche

O Comité de Bioética de España (CBE) elaborou o documento 'Informe os aspectos éticos e xurídicos da maternidade subrogada' no que analiza esta práctica, e no que propón promover a nivel internacional un marco común regulatorio que prohiba a celebración de contratos de xestación "en garantía da dignidade da muller e do neno". 

Tamén reclama "dotar de verdadeira eficacia legal á nulidade deses contratos, de maneira que resulte aplicable tamén aos celebrados no estranxeiro, para o que podería considerarse a posibilidade, entre outras medidas legais, de sancionar ás axencias que se dedicasen a esta actividade". 

En todo caso, pide asegurar "unha transición segura" que evite que queden desprotexidos os nenos resultantes dos procesos de maternidade subrogada internacional nos que poden estar inmersos actualmente varios españois. Para iso, considera que pode garantirse que a súa filiación no estranxeiro se realice conforme á doutrina establecida polo Tribunal Supremo. 

O informe, elaborado a iniciativa do propio Comité, levouse ao cabo "dada a preocupación que suscitaba aos seus membros o debate presente na opinión pública e nalgunhas institucións sobre a conveniencia de regular ou, polo menos, dotar de legalidade, aos contratos de maternidade subrogada".


En calquera caso, o Comité de Bioética precisa que, en atención á súa natureza e funcións, non lle corresponde traducir o seu parecer nunha concreta proposta de reforma legal aínda que ofrece algúns criterios que orienten aquela, como o citado marco regulatorio común a nivel internacional.


Como se pon de manifesto ao comezo do Informe, a maternidade subrogada "é un dos temas bioéticos máis controvertidos do momento polo seu carácter disruptivo sobre o modo en que a procreación humana, e as consecuentes relacións de maternidade e filiación, foron entendidas e reguladas ata a actualidade", expóndose por primeira vez a posibilidade de disociar a xestación da maternidade.


O documento engade que, aínda que non é un fenómeno novo (xa que os primeiros casos tiveron lugar hai máis de 40 anos), nos últimos tempos esta práctica estendeuse e se internacionalizou. Por iso, o informe estrutúrase sobre tres cuestións: a práctica da xestación subrogada e as súas distintas modalidades; as cuestións éticas e a perspectiva xurídica, pois ante as diferentes lexislacións, avoga por promover un acordo a nivel internacional.


Neste último punto, analiza dous dos principais problemas xurídicos que se expoñen en España. O primeiro está relacionado co feito de que a maternidade subrogada sexa contraria á lei nacional aínda que, no entanto, moitos españois conseguen ser pais recorrendo a ela noutros países onde é legal.

 
O outro problema, prosegue o informe, ten que ver con que existe unha nova vida humana por cuxo interese o Dereito ten que velar. Para o Comité de Bioética, un aspecto esencial dese interese consiste en recoñecerlle unha filiación legal polo que se pregunta se se debe recoñecer aos pais comitentes a filiación legal do fillo concibido por encargo, aínda que se recoñeza a ilegalidade do proceso, ou se é máis coherente non recoñecela para desincentivar que sexa un medio de conseguir o que legalmente está prohibido.

No informe exponse os principios e razóns que o CBE considera fundamentais á hora de sustentar unha posición coherente sobre esta práctica, abordándose a dilema de se a lexislación española vixente debería reformarse para permitir a maternidade subrogada en determinadas condicións ou debería manterse tal como está e adoptar medidas para reforzar a súa eficacia.

DIVISIÓN NO COMITÉ.  Os autores do informe sinalan que, aínda que o desexo dunha persoa de ter un fillo constitúe unha nobre decisión, iso non pode realizarse á conta dos dereitos doutras persoas. Así, detallan que a maioría do CBE entende que todo contrato de xestación por substitución, lucrativo ou altruísta, "entraña unha explotación da muller e un dano aos intereses superiores do menor e, xa que logo, non pode aceptarse por principio".

Outros membros do Comité, revela o texto, aínda que aceptan que esta práctica podería regularse de modo que compaxinase a satisfacción de devandito desexo coa garantía dos dereitos e intereses dos outros, non alcanzan a ver a fórmula de facelo no contexto actual.

Neste sentido, indican que as propostas regulatorias que se manexan e as experiencias doutros países son "claramente deficientes" na tutela da dignidade e dereitos da xestante e do menor.

No seu documento, o Comité afirma que é consciente de que quedan temas concretos sen abordar pero precisa que non tratou de ofrecer unha resposta exhaustiva a cada unha das preguntas que se suscitan, senón, prioritariamente, clarificar os termos do debate e expor o resultado das súas reflexións e deliberacións.

O Comité de Bioética indica que, deste xeito, espera contribuír ao debate cidadán sobre un asunto que repercute sobre as persoas directamente afectadas (o nenos froito desta práctica, as mulleres gestantes, os comitentes e no seu caso os doantes de gametos) e sobre o conxunto da sociedade.

Comentarios

fotoOs comentarios enviados fóra do horario de moderación, serán aprobados ao día seguinte

Serán borrados os comentarios que conteñan insultos e/ou contados inadecuados Para calquera dúbida, consulta a guía de comentarios.

imagen de usuario
Fisherman de Magoy World champion 01 02 03 04 05 06 092 091 sábado 20 de maio de 2017, 13:11
3

#1Pero no te los trae un Ángel los niños? Das risa!!!!!

imagen de usuario
embustero I venres 19 de maio de 2017, 23:16
1

Me sumo a ello , estoy contra la esclavitud de las mujeres, por su dignidad, contra el capricho, etc...