PDF

Ver la portada de hoy

de actualidad
foto J. Mª Aznar
Universidade de Vigo
foto

Zapatos, mazás e tortas

0O primeiro simposio sobre arte de acción en España, ‘Fugas e interferencias’, devolve as performances ás rúas de Pontevedra